Phần sáu,thập đại nguyện vương

Go down

Phần sáu,thập đại nguyện vương

Bài gửi by diệu âm 123 on 01/12/12, 03:22 pm


Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học,bài mới nhé Diệu Âm có gì sai sót xin chỉ giúp thêm cảm ơn chư vị rất nhiều,đã ghé thăm đọc những lời khuyên niệm Phật,của hạng phàm phu này:
Thứ sáu:
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân.
Tạm dịch:thứ sáu nguyện chuyển bánh xe pháp,kính thưa chư đồng tu đại đức,tại sao chúng ta phải chuyển bánh xe pháp,ngày nay phản tỉnh thì con người chưa được như Thích Ca Mâu Ni Phật,tại sao vậy:không phải là ca ngợi quá mức,nhưng thực ra chúng ta quá tệ vì sao?ngày ngày khởi tâm động niệm tự tư,tự lợi ,chưa từng một niệm vì chúng sanh,bát cơm ta ăn,áo ta mặc,nơi ta ở đều là công ơn ,các bậc huynh trưởng,các bậc tiền bối đi trước,Phổ Hiền đại sĩ ngày ngày,niệm niệm thời thời khắc khắc,luôn nghĩ làm sao vì chúng sanh,ta phải làm sao cho chúng sanh giác ngộ lẽ thật,còn chúng ta nói toẹt ra thì chưa nghĩ tốt bao giời,cho dù có thì chiếm tỉ lệ:0,5% mà thôi,biết thế thì xin một ai chớ có phụ lòng,phụ lòng ai?cửu huyền thất tổ đang chờ anh chuyển bánh xe pháp,chờ chờ mong và mong đến tuyệt vọng,nhưng rốt cuộc đó là ước mơ của họ ,đang chờ không trừ một ai,không chuyển bánh xe pháp này.Chúng ta muốn chuyển bánh xe pháp phải làm sao?phải chân thật tu hành không tự tư tự lợi,không một niệm vì chính bản thân mình,chúng ta bây giờ sẽ vô thẳng vấn đề,chuyển bánh xe pháp là chân thật tu hành,áp dụng đúng lời phật dạy,là bố thí pháp cúng dường,là không trừ bỏ một chúng sanh nào được độ thoát,cái bánh xe tượng trưng cho gì?ngoài thì động niệm,nhưng trong tâm không dính mắt,hay có thể gọi thân động,tâm không động,khó lắm chẳng phải có thể nói xuông,hay là lấy lệ là xong,thì khó có lợi ích chân thật,có phải anh bố thí cúng dường là chuyển bánh xe pháp không?không có thể phủ nhận là không,nhưng chuyển bánh xe pháp chân thật là,giúp tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật,là giúp từ ác thành thiện từ tà thành chánh,ngày nay phật dạy trong kinh đại tập:thời kỳ mạc pháp ức ức người tu khó có một người chứng quả,vậy mà ngày nay sao ta cứ thấy,có người tự xưng cho mình là Chứng Quả,thì là đúng hay sai,theo quy tắc cảu phật,thì hiện là che dấu thân phận,nếu các ngài bị lộ,tức khắc nhập diệt,thì dù nơi đâu ở đâu,lúc nào cũng phải nhớ lời phật dạy,ức ức người tu khó có một người chứng quả giải thoát,câu tiếp theo phật dạy đố quý vị nói tiếp:chỉ nương pháp niệm phật mà giải thoát,mùa chánh pháp gieo hạt:giới luật,mùa tượng pháp gieo hạt:thiền định,mùa mạt pháp gieo hạt:niệm phật,thế mà điên điên đảo đảo chẳng nghe lời phật dạy,không đáng nghe ư!!!!,thế mà ngày nay tôi nghe,có nhiều thầy không cho phật tử,tụng kinh lăng nghiêm,và mở kinh lăng nghiêm,vì sao ?tôi có đọc kinh Niệm Phật Ba La Mật,phật dạy,thời kỳ mạc pháp kinh lăng nghiêm diệt đầu tiên,thế mà nhiều kẻ cho nó là giả tạo cho nó, là thứ bịa đặt thật đáng thương thay,không phải tôi xiển dương kinh này,vì tôi tu tịnh tông học hội,thì lẽ nào làm trò cười cho kẻ khác,mà tôi muốn nói đây là thời kỳ mạc pháp,đâu cũng là kẻ dối du,mang tiên tôn giáo,mà làm đủ chuyện,không biết nhân quả là a tỳ địa ngục,đáng thương không ,vì họ chẳng hiểu thế nào là từ bi,nơi nơi làm đủ thứ mê tín dị đoan,làm cho mọi người hiểu sai về phật giáo trầm trọng,chúng ta là kẻ đệ tử phật,thì ráng làm sao đủ xứng đáng cái tên này,tất cả không cần quá nhiều,luôn luôn,nhớ một câu A Mi Đà,là đủ chẳng cần quá nhiều,vì sao?nhiều quá sanh tạp loạn,tạp loạn thì khó vãng sanh,trong tây phương xác chỉ,Bồ Tát dạy:tu tịnh độ kỵ nhất là,xen tạp gián đoạn và hồ nghi,cho nên chúng ta,phải có trách nhiệm chuyển bánh xe pháp này,đó là bổn phận không thể thiếu được.......................
**************************
Hoa Nghiêm trích đoạn sau:
Lại này thiện nam tử ! Nói "Thỉnh đức Phật thuyết pháp" là thế này:

Trong số cực vi khắp hư không pháp giới mười phương ba đời tất cả cõi Phật. Mỗi cực vi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi trong một niệm đều có tất cả chư Phật thành Chánh Ðẳng Chánh Giác số đông như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp vây quanh. Tôi đều đem thân, khẩu, ý ba nghiệp dùng những phương tiện ân cần khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm mầu. Như vậy, hư không giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, tôi luôn khuyên mời tất cả các đức Phật chuyển pháp luân chơn chánh không cùng tận, niệm niệm nối ý luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi.
Chúng ta đã thấy minh bạch rồi thì,phải làm sao?phải tinh tấn dũng mãnh nổ lực mà làm,chẳng ai một mình mà thành bồ tát cả,chỉ có chân tu hành mới được mà thôi,thời gian không còn kịp nữa hôm sau học tiếp nhé,
Diệu ÂM kính ghi.diệu âm 123

Tổng số bài gửi : 5
- + Điểm Đạo Hạnh : 0
Join date : 13/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết