Niệm Phật Chánh Tin

Go down

Niệm Phật Chánh Tin

Bài gửi by votam on 09/04/12, 08:39 pm

Đại sư Hám Sơn (Mộng Du Tập)
Cội gốc sanh tử tức là các thứ vọng tưởng hàng ngày của chúng ta, các
thứ nghiệp phiền não thương ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta, nếu
còn một mảy may không dứt thì tức là còn gốc rễ sanh tử.
Nay muốn
tham thiền đốn ngộ liễu thoát sanh tử, hãy tự suy nghĩ xem có thể một
niệm dứt ngay phiền não của nhiều kiếp như chặt đứt một cuộn chỉ hay
chăng ? Nếu chẳng thể dứt sạch phiền não thì dẫu
cho đốn ngộ, cũng thành nghiệp ma, đâu nên xem thường ? Các vị tổ xưa
kia đốn ngộ, cũng nhiều đời tích lũy công phu tu tập dần dần (tiệm tu)
mà được, cho nên “đốn ngộ”
này nói thì dễ mà thật ra là rất khó.
Nếu không có hai, ba mươi năm hạ thủ công phu, thì làm sao có thể ở
trong chốn phiền não lẫy lừng mà được một niệm đốn ngộ. Điều thiết yếu
là phải tự biết căn khí mình như thế nào ? Đến như một môn niệm Phật,
người đời không biết sự nhiệm mầu của nó, xem là thiển cận, kỳ thật mỗi
bước thực hành cho đúng thì như thế nào ? Chúng ta từ khi có sanh tử
đến nay, niệm niệm vọng tưởng phan duyên tạo nghiệp sanh tử, đâu từng có
một niệm quay trở về soi lại tự tâm, đâu từng một niệm chịu đoạn dứt
phiền não. Nay nếu có thể đem tâm vọng tưởng chuyển làm niệm Phật thì
niệm niệm dứt phiền não. Nếu niệm niệm dứt được phiền não thì niệm niệm
ra khỏi sanh tử.

Nếu một niệm niệm vững chắc không đổi dời nhất tâm bất loạn, so với
tham thiền còn có kết quả hơn. Tóm lại, chỉ do một niệm thiết tha chân
thực mà thôi. Nhưng tham thiền nhất định cần phải chết đi hết tâm thế
tục không còn một niệm vọng tưởng
, còn niệm Phật là lấy tưởng
tịnh chuyển tưởng nhiễm, dùng tưởng trừ tưởng, là Pháp Hoán Chuyển, cho
nên đối với căn khí của chúng ta ngày nay dễ thực hành hơn.

Tu tịnh độ không cần phải kiến tánh, chỉ chuyên lấy niệm Phật làm
chánh hạnh và lấy bố thí, trai tăng, tu các công đức phước điền làm trợ
nhân trang nghiêm cõi nước Phật trong tâm niệm Phật, tuy phát nguyện
vãng sanh, nhưng cần phải biết trước tiên chặt đứt cội gốc sanh tử mới
có hiệu quả.
Cội gốc sanh tử tức là sự tham lam, hưởng thụ vật chất thế gian tất cả đều là gốc khổ và mọi thứ tâm suy ấy chấp trước giận hờn, cùng các thứ giáo
pháp do tà sư tà ma ngoại đạo thuyết, đều phải tận mình mửa ra cho hết,
chỉ tin một pháp môn Niệm Phật tâm không lúc nào quên danh hiệu Phật.
Phật là Giác, nếu niệm Phật không quên Phật, tức là niệm niệm minh giác. Tâm nếu quên Phật liền là Bất Giác. Nếu
niệm đến trong mộng cũng niệm được tức là thường giác không mê muội !
Hiện tại nếu tâm nầy không mê muội thì lúc lâm chung tâm nầy không mê
muội, ngay chỗ tâm nầy không mê muội tức là kết quả, nay công việc bận
rộn không thể tham thiền, duy có niệm Phật là tốt nhất, bất kể rỗi rảnh,
bận rộn, chỗ nào cũng niệm được, chỉ cần một lòng không quên, không còn
có pháp nào hay hơn !.

Tham thiền cần phải lìa tưởng, niệm Phật chú trọng vào chuyên tưởng, vì
chúng sanh từ lâu nay chìm trong vọng tưởng, đây là lấy độc trị độc, là
pháp hoán chuyển mà thôi. Cho nên thâm cứu khó ngộ, niệm Phật dễ thành.
Nếu tâm thiết tha muốn giải quyết xong việc lớn sanh tử, đem tâm tham
cứu đổi thành tâm niệm Phật, thì lo gì một đời nầy không liễu thoát sanh
tử ?.

Niệm Phật tức là tham thiền không phải hai pháp, ngay lúc niệm Phật,
trước tiên phải buông bỏ hết thảy các thứ vọng niệm, tạp loạn phiền não,
tham, sân, si, buông bỏ đến chỗ không còn gì để buông bỏ, chỉ để khởi
một câu “A DI ĐÀ Phật”, rõ rành phân minh trong tâm không gián đoạn như
sợi chỉ xỏ xâu chuỗi. Dụng công như thế, bất cứ cảnh riêng nào, cũng
không bị lôi kéo đánh mất, hàng ngày như vậy trong cảnh náo đông không
tạp, không loạn, thức ngủ như một, dụng tâm như thế, niệm đến lúc mạng
chung, nhất tâm bất loạn, đó là thời tiết Siêu Sanh Tịnh Độ.

Nếu tâm tha thiết vì việc sanh tử niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e một phen mất thân người muôn kiếp khó được lại, cần
phải cắn chặt lấy một câu danh hiệu Phật nầy, nhất định phải chiến
thắng vọng tưởng, bất cứ chỗ nào cũng niệm niệm hiện tiền, chẳng vì vọng
tưởng ngăn che. Hạ thủ công phu thiết tha như thế lâu ngày thuần thục
tự nhiên tương ưng chẳng cầu thành khối mà tự thành khối.

Phương pháp tu niệm Phật cũng có thứ lớp, người tại gia không cần câu
chấp theo thời khoá của chư Tăng trong tự viện, chỉ cần lấy niệm
Phật làm chính, mỗi ngày buổi sáng sớm lễ Phật, tụng một quyển kinh Di
Đà, lần chuỗi niệm Phật A Di Đà hoặc ba nghìn, năm nghìn, mười nghìn,
rồi hồi hướng phát nguyện vãng sanh về cõi nước Cực Lạc.
Khoá
buổi tối cũng như vậy lấy đây làm định khoá, hàng ngày nhất định không
có thiếu sót. Pháp nầy có thể áp dụng phổ thông cho mọi người, nếu vì
việc lớn sanh tử thì công phu cần phải khẩn thiết hơn, mỗi ngày trừ hai
thời khoá kể trên, suốt ngày đêm chỉ đem một câu “A Di Đà Phật” đặt
trong lòng, niệm niệm không quên, tâm không mê muội, tất cả việc đời đều
không nghĩ tưởng, chỉ lấy một câu niệm Phật làm mạng sống của mình, cắn
chặt không buông, cho đến trong các sinh hoạt hàng ngày, một câu Phật
nầy vẫn luôn luôn hiện tiền. Nếu gặp lúc tâm bất an do các cảnh giới
nghịch thuận phiền não buồn vui quấy nhiễu, chỉ cần đề khởi một câu niệm
Phật nầy lập tức thấy phiền não tiêu diệt. Vì niệm niệm phiền não là
gốc khổ sanh tử, nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não, ấy là Phật độ
chỗ khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tan được phiền não thì có thể thoát
sanh tử. Nếu niệm Phật đến trình độ làm chủ được trên phiền não thì ở
trong mộng làm được chủ. Nếu ở trong mộng làm được chủ thì ở trong lúc
bệnh khổ làm được chủ thì lúc lâm chung rõ ràng biết được chỗ đi. Việc
nầy không khó làm, chỉ cần một niệm tâm tha thiết vì sanh tử, nắm chặt
một câu Phật không còn nghĩ ngợi gì khác, lâu ngày thuần thục, tự nhiên
được đại an lạc, cái vui ngũ dục thế gian không thể sánh được. Ngoài
pháp môn Tịnh Độ nầy, không còn có pháp môn nào thẳng tắt giản dị hơn./.


__________________

votam

Tổng số bài gửi : 9
- + Điểm Đạo Hạnh : 1
Join date : 09/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết