phước thiện

Go down

phước thiện

Bài gửi by minh đài on 06/11/12, 04:24 pm

PHƯỚC THIỆN
-------------------------
Của cư sỉ DIỆU ĐỊNH
Khi quan sát ở trần gian người giàu kẻ nghèo hay bị chênh lệch vì sao ?
vậy vì người giàu họ đã gieo nhiều phước thí , người nghèo vì phước họ
cạn ,đều này phải nói sao?cư sỉ DIỆU ĐỊNH sẽ mở một đường làm sáng tỏ
vấn đề này.
Trước tiên mình nhìn một người làm vườn ,họ vun đắp gốc chăm sóc cho cây
,nhưng họ luôn uể oải lười biếng ,chính họ lười như vậy cây cũng mọc
,cũng ra hoa kết trái , nhưng trái nó èo uộc ,ít trái đậu ,cứ trông lên
xem trái nào chín thì hái ăn liền cho đở rồi lại làm tiếp .Đây gọi là
phước hữu lậu , làm việc gì cũng muốn nhận liền ,cứ sợ việc làm của mình
ko ai chứng minh ,hoặc cứ lo mình làm cái gì đó mà ko có sự đáo lại
,thiệt là ko xứng đáng
Có hạng người sáng say chiều xỉn ,vợ con đói mặc kệ ,cha mẹ thì bỏ phế
ko báo hiếu ,nhìn vô người ta gọi đây là gia đình vô phước ,tức ko gieo
một chúc phước nào .
Ngay bản thân họ đã ko đủ ăn ,làm gì bố thí cho ai ,làm gì có dư để cứu
giúp ai ,đến đời người con ,ko được ăn học ,khổ sở lăn lóc chợ đời ,tại
sao?vì ngay đời trước đã ko dư để giúp đời sau tiến ,thì đây là sự
truyền nối ,đến người con khổ lại lập lại của đời trước ,nếu người kế đó
giác ngộ ra sự khổ là do sự lười biếng của đời trước ,thì phải làm
,biết sống nhân hoà ,biết yêu thương thì sự khổ sẽ chấm dứt .
Vậy phước là do sự tích luỹ ,từ trước ,mà tự nó lên cây ,ra hoa kết quả ,nhiều hay ít do mình có vun chăm bón ko .
Phước vốn là vô hình ko ai nói được ,ngay trước mắt ,mọi người ai cũng
thấy ,hể mình giúp ai cái gì ,tự nhiên họ lại trao tặng lại cái khác
,mình càng biết tu ,biết yêu thương biết quan tâm họ thì họ cũng lại
biết yêu thương quan tâm lại cho mình ,hể làm phước mà mong cầu cái gì
đó , mà đáo ngay lại đó là mình đang được phước hữu lậu .
Nếu mình quan sát loại người thứ hai làm vườn ,họ chăm chúc vun
sới ,cứ làm dù đủ ăn nhưng họ vẫn làm ko ỷ lại cái trái trên cây ,họ ăn
ko hết có dư đem chia sẻ cho người đang đói bất lực ko đều kiện vươn lên
,cái dư đem giúp đó chính là phước ,mà họ dư giả ko một chúc gì cầu đáo
lại ,họ tích như vậy đến khi luân hồi họ được tái sanh trong gia đình
giàu có ,vì họ đã đem phước để tích luỷ lang tràn ,khi tái sanh trong
gia đình vừa biết tu hành ,vừa biết tích luỹ của cải ,tất cả phương tiện
đầy đủ ,thì người đó đã tràn phước ,nếu như phước tràn mà biết gieo
phước ,thì phước tạo phước ,còn ko biết tạo phước thì phước tích luỹ sẽ
cạn ,phước tạo chưa có , lâu ngày thì phước tích luỹ hết ,phước hiện tại
vừa đủ ,nên có hạng người vừa phải lao vào để lo sự sống ,mà vừa tạo
phước ,vậy mà nạn tai lại luôn theo vì phước của người đó cạn ,.
Có hạng người luôn làm ác mà họ vẫn giàu vì họ tích luỹ phước ,lúc trước
quá nhiều ,hiện họ làm ác nhưng phước chưa cạn ,đến khi cạn rồi họ cũng
bắt đầu nhận cái ác mà họ gieo ,vì vậy người nào hay gặp nạn ,hay gặp
chuyện ko may ,đó là phước báo đáo hạng tuỳ theo thiện ác trong hiện đời
,hoặc trong tiền căn mà tự nhiên đáo lại ,nhiều người cứ hay nói tại
sao tôi làm thiện ,mà toàn gặp ác , vì đó là phước báo đáo lại của mình .
Người làm phước ko suy tính phước đáo đó ,sẽ nhận phước đáo lai ở trong
những kiếp kế một lúc nào đó nó sẽ báo ,cái nhận lại là vô tận ,nếu làm
phước ko toan tính ,thì phước đó gọi là phước vô lậu.
LÀM THẾ NÀO PHƯỚC THIỆN MỚI GỌI LÀ THIỆN
LÀM PHƯỚC CÓ TOAN TÍNH
Bây giờ ta phải quan sát một người làm phước ,bố thí gạo ,người bố thí này phát tâm bố thí nhưng trong bố thí đó họ nghỉ .
-ừ mình mới trúng một tờ vé số ,đem một phần để bố thí ,cầu sao ?mình được lộc ,được phước được .......
Người khác bỏ tiền tài ra đắp tượng phật ,nghỉ hôm nay mình đắp tượng phật mong sao ,sau này để phước cho con .
Người thắp nhang ,cúng cầu đầu khấn con cầu cho ........tất cả đều có một mong cầu phước đáo lại .
Người tu ,xây chùa ,hay hiện tướng phật ,được danh ,được địa vị rồi ngồi độ bá gia đã có một sự tính cho bản thân ,.
Có khi người tu xây chùa đắp tượng , mở đường chủ yếu để bá gia khen tặng ,
thì phước này trong thế gian chiếm 90/trăm .
Nhưng làm phước có mưu cầu thiện cho mình thì được hưởng một nửa ,vì cái thiện trổi lên vì mưu cầu đạo mà thiện .
Còn người làm phước nghỉ ,hôm nay mình làm phước cái việc làm phước
này để hưởng cái lộc kia ,ví dụ <:người đắp tượng ,trị giá 2 triệu
,nâng giá 3 triệu,tức mình lợi 1 triệu ,nhưng người ngoài nhìn vô nói vị
này đắp tượng phước vô tận ,nhưng thiệt ra phước đức đắp tượng này ,vị
phát tâm đó hoàn toàn ko hưởng .
Như xây chùa người tu trong ngôi chùa đó đứng ra xây ,nếu người nghỉ
vị thầy này phước cao hưởng ngôi chùa lớn , hưởng lộc cúng nhiều ,thiệt
ra vị thầy này đang tu cho ai?dẫu chùa là nơi mượn để thí pháp ,nhưng
nhìn cho kỷ thì vị thầy đang trả nợ ,cho bá gia ,chính thầy ko hề có cái
gì trong đó ,1000 người cúng dường cầu được cứu , cầu được vãng sanh
,vị thầy này có thể cứu có thể vãng sanh ,cho hết thảy ko?vì các pháp
thiện phải đi với hành ,nên nhìn kỷ phước trừ phước hưởng sẽ chẳng có
còn nên luật bù trừ sẽ hết phước .Như anh bán tôi mua kể như xong vậy.
PHƯỚC HƯỞNG PHƯỚC
Còn người thấy người nghèo khổ không đành lòng mà phát tâm đem gạo
bố thí , và nghỉ tại họ đói nên cho họ ,hoặc thấy nơi nào người ta đang
túng quẩn ra tay cứu mà ko hề cần sự báo đáp ,làm phước vì chúng sanh
cần mà bản thân ko có sự mưu cầu đây mới hưởng trọn vẹn phước .
Người làm phước chỉ là ý tốt ,ko có mưu cầu bản thân đó là phước
thiện ,đồng thời được hưởng phước vô tận ,nếu người tu ko chấp phước báo
sẽ được thăng ,được thoát luân hồi vay trả luôn , còn chấp phước sẽ đáo
lại mà hưởng , hoặc trả ở cỏi ta bà .
Nên người tu cẩn thận ở chổ làm phước thiện ,suy nghỉ trước khi hành
lơ mơ cứ đảo lại lục đạo mà trả ,hoặc hưởng , hoặc mượn , hoặc đòi lên
xuống hoài ,ko ra khỏi lục đạo
Nếu nói làm phước được phước nhiều vậy người giàu họ có phước tạo phước
nhiều rồi đắc quả, còn nghười nghèo ko tiền hay ko có cơ hội làm phước ,
ví dụ người có thời gian tụng kinh tu hành còn người nghèo lo bôn ba ,
chẳng lẻ ko có cơ hội làm phước sao ?.
Bây giờ hãy quan sát người tụng kinh ,người tụng kinh như thế nào mới có
phước ,khi thấy người nào tụng kinh gõ mỏ siêng năng tụng , tung ngày
tụng đêm tứ thời tụng , thắp nhang liên tục ,lạy phật tứ phương ,nhìn vô
ta nói người này siêng tu , thực chất không phải ,trong lòng người này
hoảng loạn ,trong cuộc sống từng làm việc sái hoặc thiếu lương tâm ,bản
tâm đã hết phước , nhiều nạn ,nhiều nghiệp đỗ dồn đều này chính họ đang
tu cho mình ,trong cấp bách chỉ cầu cho mình thôi ,ko thể cầu nổi cho ai
, và bản tâm ko an ,và người xuất gia ,ta quan sát tu ráo riết ,đạo mạo
,tin tấn ,siêng năng cứ quan sát thân tướng ta sẽ nhận ra người tu đó
vì chúng sanh hay vì bản thân , hay vì nghiệp báo mà tu .
Bây giờ ta lại quan sát loại người tu thứ hai , gia đình rất giàu có ,
dư ăn dư để ,có quyền có thế ,ung dung tụng kinh rất mực siêng năng ,bố
thí ,thực chất khi chấm thì các phần vô vi lại chấm rớt ,vì thực chất
những vị này tu để làm màu cho thiêng hạ ,trong sự giả tạo đó họ cho vay
cắt cổ , buôn gian bán lận ,họ ko hoảng loạn ,nhưng tu tin tấn .
Người tu thực sự phước ,trong phong cách tụng kinh rất thong thả , nhẹ
nhàng ,thư thái ,nguyện cầu luôn nghỉ đến chúng sanh , việc làm hằng
ngày cũng thật quang minh , đúng lương tâm ,tiếng mỏ câu kinh như để
thanh tịnh ,
Những người tại gia ,ko tụng kinh ,muốn làm phước , cứ tuỳ duyên
,giả sử người bị trúng gió mình cạo gió ,hoặc người khốn khổ mình đến an
ủi ,ko nhất thiết cần có tiền bạc hay ko,làm phước thì nhiều cơ hội
,giúp người tuỳ hoàng cảnh , tuỳ cơ hội , tuỳ duyên . ko phải bắt buộc
.Tuỳ theo khả năng của mình mà cứu giúp .Đã gọi là phước ko hẳn mình làm
phước này mà được hưởng phước báo của phước này , mà làm phước này lại
được phước báo khác ở trong kiếp kế .
Có nhiều người vừa nghe nói làm phước là phước nhiều , in hàng đống kinh
cúng dường , trời ơi kinh nơi chùa chất cao mà kinh cúng dường cũng
nhiều rồi chất kho ,đem gạo cúng dường ,gạo nhiều đến ăn ko hết để mọt
,tôi có chuyến đi núi GIA LÀO nơi đây họ ko nhận tiền muối gạo họ đem
lên cúng , muối chất cao như núi ,có nơi trái cây nhiều ăn ko hết để
thúi luôn .
Vậy việc đó có phước ko?có nơi thắp nhang , khói mịt mù ,từng đống , đến
phát hoả ,sự làm phước là tập cho người phật tử biết chan hoà tình yêu
thương ,biết sang sẻ ,phát huy lòng từ bi ,nhân ái ,chứ phật đã từng bỏ
ngai vàng để đến với đạo , chang hoà cùng chúng sanh , thờ ngài là thờ
tấm gương , thờ các chư vị đều là tấm gương thắp sáng ngọn đuốc ,chứ
ngài ko đòi hỏi vàng bạc châu báu của trần gian ,người chỉ để lại con
đường vạch sẳn để đến toàn giác chơn ,có hữu vi rồi có vô vi .
Phước do tích luỷ , chứ ko phải gieo phước muốn có phước liền nhiều khi
những sự mong cầu đó ko như ý muốn , vì phước báo chưa đáo lai thì đành
chịu ,vì vậy mình tu phải tu liên tục , chứ đừng chờ nạn đến mới tu thì
quá chậm
Ko phải mọi vật chất mua được vô vi ,tu phải biết vận dụng ,bằng trí tuệ
,thông minh ,mọi hữu hình của thế gian chỉ để cứu bệnh trần gian chứ ko
nói được đắc chơn tâm ,ko phải đem của cải cúng nhiều hay ráo riết lạy
khắp nơi , hoặc tu loạn cào mà cho có thể đắc thành ,mà do tâm này có
thành tâm , có an định ,có trong sáng của thần thức mới có đắc thành ,
tự tu mới có mà thôi ./.

Có người hỏi cô rằng:tôi bỏ 1 cây vàng để đánh đổi những
thành tựu trên pháp thiền của cô được ko? Cô trả lời ,ngàn vàng cũng không mua được
,vì những thành tựu của bản thân là do chính mình tu tập ,không cho ai được
,không bán ai được .


GIỐNG như nhà giàu
muốn mua hạnh phúc của người khác ,hạnh phúc này bỏ tiền không thể mua được ,có những
vị tu đắc quả ,mình cũng không thể đánh đổi vật chất để nhận thành tựu hành trì
của người .


Qủa là như vậy ,ai
ăn nấy no,ai tu nấy chứng ,đạt quả do hành trì của bản thân ,sự thành công này
không ai mua được, không ai đánh cắp được ,giống như đức PHẬT nói :ai tu tin tấn
thành khẩn đúng chánh pháp ,PHẬT ban cho hạt MINH CHÂU, đó chính là trí tuệ ,dù
cho thông minh chứ ko thể lấy được hạt MINH CHÂU trên đầu của vị đắc quả .


Tiền tài danh vọng chỉ
là hữu vi vay mượn ,buôn thân này rồi thì hữu vi cũng tan theo mây khói ,tham
cho lắm ,sân cho lắm ,si cho lắm rồi cũng buông ,bao nhiêu tội trần lại buộc ràng nơi địa ngục

Cư sĩ DIỆU ĐỊNH
----------------------------------------------
BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG THỌ
HOA SEN VỐN KHÔNG ĐÀI

minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết