Thế nào là vô minh

Go down

Thế nào là vô minh

Bài gửi by minh đài on 06/11/12, 05:41 pm

Thế nào là vô minh

by minh đài Today at 5:41 pm
Thế nào là vô minh
Con người ta
nhìn thấy ánh sáng vạn vật là nhờ vào nhãn căn ,biết được ánh sáng nhờ
được thức biết ,phân biệt được nhờ vào các căn thức này kết cấu với nhau
mà nhận định ,bây giờ giả sử mình bị đui điếc vậy mình đâu phân biệt
được đâu là ánh sáng đâu là âm thanh thì đâu nhận biết cái gì nữa ,lúc
mà không nhận biết cái gì ,đó gọi là VÔ MINH
Một người thanh niên mới quen một cô gái, khi cô gái đi rồi chàng
thanh niên vẫn nhìn theo và mãi nhìn đến lúc đụng cột điện u đầu đây gọi
là VÔ MINH .\
Khi chạy xe mãi nghe điện thoại ,quên mất đang lái xe gây ra đụng xe gọi đây là VÔ MINH
Vô minh nghĩa là mình cố bám víu một cái gì ,trong hiện tại ,trong quá
khứ cái đã đi qua ,một kỷ niệm ,nuối tiếc ,đều làm cho mình bám víu nó
,sự bám víu này khiến mình trở nên phiền não ,lo âu ,khổ sở gọi đây là
VÔ MINH
Vậy cái gì đã làm cho mình vô minh ,Tham làm mình vô minh ,yêu quá cũng
làm mình vô minh ,ghét quá cũng làm vô minh chính thương yêu oán ghét
đó đã luôn làm mình phiền não nhớ nhung thương tiếc đó là vô minh Người
càng khổ thì VÔ MINH càng bám chặc thêm
Từ người vô minh thì trí cũng vô minh ,tâm cũng vô minh ,hành cũng vô
minh với TÂM HỒN cũng vô minh ,vô minh là mê muội không còn biết đúng
sai ,phải quấy ,làm việc gì cũng bảo thủ cái đúng cho bản thân ,và vô
minh nên cho mọi thứ đều là có thuộc bản thân mình nên bảo thủ ,tự đưa
mình vào con đường không lối thoát .
VÔ minh nghĩa là suy nghỉ không chính chắn tham lợi trước mắt không suy
ngẫm thiệt hại về sau làm việc gì cũng sai phạm hết,chính vì vô minh sẽ
dẫn đến tham luân hồi ,vì vô minh thì đâu biết đâu là ánh sáng ,khi mà
lúc hôn mê mọi tội lỗi tạo nên sẽ bao phủ mình thì không ý thức được con
đường mình đi
Người bị vô minh TÂM sẽ hỗn loạn không làm chủ được bản thân ,dễ bị điên
đảo ,mọi thứ như đảo lộn gọi đây là VÔ MINH ,VÔ MINH KIẾN nghĩa là cái
thấy cũng là vô minh rồi thì TÂM vô minh hành cũng vô minh luôn
Một vị thầy mà vô minh sẽ dìu dắt nguyên các đệ tử cũng vô minh ,đời
trước vô minh dắt đời sau cũng vô minh ,cho nên vô minh sẽ di truyền thế
hệ này sang thế hệ sau ,và cứ thế kéo nhau vào địa ngục .Người đứng
trong vô minh thì không thể nào biết mình vô minh ,giống như con chuột
nó sống trong tăm tối hôi thúi ,nhưng nó không hề biết mình hôi thúi vì
đây là thói quen sự sống của nó .
Như người đứng đồng trong bóng tối thì đâu thấy ánh sáng ,chỉ người
đứng ánh sáng mới thấy kia là bóng tối ,nhưng không thể dìu ai ra được
ngoại trừ người đó tự ngộ ra nơi mình đứng là bóng tối nơi kia là ánh
sáng mà tự tìm đường thoát ra thôi .
Khi đã vô minh rồi mình không biết LINH HỒN sẽ về đâu ,cho nên muốn
thoát vô minh phải biết tìm tòi học hỏi ,tu học cho thấu đáo ,có tu có
đắc ,có luyện mới có thành tựu chứ không phải không tu mà có thể đắc
thành ,đó là tu ảo vọng mơ hồ


Cho nên vô minh đại diện cho bóng
tối ,nơi bóng tối đồng nghĩa với sự bất chánh ,ô uế ,bất tịnh tội ác
,tạo tác ác nghiệp ,như cỏi ĐỊA NGỤC cũng gọi là cỏi vô minh .
Người vô minh là không có trí tuệ ,hoặc trí tuệ không sáng suốt ,trong
12 nhân duyên sanh khởi nghĩa là hể cái này có sẽ sanh khởi cái kia có
,cái này đã vô minh sẽ sanh cái kia cũng vô minh ,vô minh không phân
biệt bất kể ai ,già trẻ lớn bé ,có khi người sắp mãn phần mà chưa thể ra
khỏi cỏi vô minh .
Tại sao thương quá thành vô minh ,vì mình thương yêu một cái gì đó
,tình thương quá sâu nặng sẽ làm cho mình mất đi lý trí ,luôn suy ngẫm
về nó ,giả sử yêu một người ,thì bất kể đúng sai cũng nghe người đó xúi
biểu mà không suy nghỉ ,còn kính nể quá cũng làm mình mê muội người đó
muốn nói gì cũng nghe mà mình không làm chủ được sự quyết đoán .
Còn như thích quá cũng sanh TÂM vô minh ,mình sẽ bất chấp thủ đoạn để
dành giựt ,tranh dành ,bất kể sống chết để đạt được ,dù phải liên lụy cả
người thân ,đánh đổi cả mạng sống .
Khi đã không như ý muốn thì khổ càng khổ càng lẫn quẩn ,vì lẩn quẩn mới
VÔ MINH ai xúi giục cái gì nghe cái nấy ,ai bày cái gì nghe cái nấy ,khổ
lại càng khổ chất chồng .
Có một câu chuyện hiện thực ,có một người nam và người nữ yêu thương
nhau quá ,nhưng gia đình phân biệt giàu nghèo ,bên gia đình người nam
không cho cưới xin ,vậy hai người rủ nhau tìm nơi khác sống với nhau
,được 3 năm ,cô gái này sanh được 1 đứa con ,nhưng người thanh niên trở
nên ham chơi cá độ ,về lấy 20 triệu trốn đi ,người vợ quẩn trí đi tìm
thầy bùa ,ếm cho chồng về ,chủ yếu trả tiền ,
Không thấy chồng về mà trước mắt tốn gần 10 triệu vào thầy bùa ,thầy
ngãi ,sự mê tín ,ngu muội này làm cho nghèo lại càng nghèo ,khổ càng khổ
,đến nổi nợ nần tràn lang ,đây là địa ngục trần gian ,là vô minh hiện
tại .
Ghét quá cũng vô minh ,khi mình hận ai đó thì ngày đêm luôn nghỉ cách
hại người ,sự suy ngẫm này khiến TÂM phiền não ,khi chưa trả được hận
thì nuôi chí trả hận ,đến nổi mất ăn mất ngủ ,thành ác mộng gọi đây là
vô minh ,chính vì vô minh làm hại mình hại người .
Tham quá cũng vô minh ,như những tên ăn cướp ăn trộm ,tham của người ta
,mà sanh TÂM giết người cướp của ,hại mình phải vào tù ,phải bị tử hình
,gây liên lụy khổ cho cha mẹ anh ,em cả họ thân quyến thuộc phải xấu hổ
vì mình .
Người vô minh là mù mờ trong đạo pháp ,thậm chí không biết gì về đạo
pháp ,phỉ báng cả TAM BẢO không trọng tăng ,không trọng đạo lý ,ham cải
hơn thua ,ham vui chơi ,ham muốn thích làm gì là làm không có trí tuệ
để suy nghỉ ,không thích tìm tòi học hỏi mà chỉ lêu lõng mà thôi .
Người sống trong vô minh luôn nghèo dẫu cho của cải do cha mẹ để lại
cũng bị phá tan tành ,và đã vô minh sẽ không phát huy được để cải thiện
sự sống cho bản thân ,xây lên rồi cũng sụp đổ ,trong một phút do sự vô
minh bao trùm

]Phật nói: chúng sanh sống trong vô minh
Trong hết thảy chúng sanh đều vô minh tại vì sao?người có uy quyền thì
áp bức người yếu thế cô ,người giàu thì khinh phỉ kẻ nghèo hèn ,người
mạnh uy hiếp kẻ yếu .
Tham lam ,thất tình ,lục dục mọi thứ đó đã làm chúng sanh điên đảo
,mọi cảnh vui trong trần gian cũng chỉ là tạm bợ ,vui buồn giàu nghèo
chỉ là ảo cảnh ,những hữu vi trong thế gian chỉ là phương tiện giúp cho
hết thảy chúng sanh tạm sống .
Khi sung sướng cũng là sung sướng tạm ,khi vui cũng vui tạm ,khi nghèo
cũng nghèo tạm ,chúng sanh đắm chìm trong ngủ uẩn ,ngay trên thân tứ đại
này cũng chỉ là vô thường ,nó có rồi sẽ mất ,đẹp rồi xấu ,giàu rồi sẽ
nghèo ,sự biến đổi trong cảnh đời đều là vô thường .
Vậy mà chúng sanh bám chấp nó ,khổ vì nó ,con người đã tạo ác nghiệp để
cướp đoạt tranh dành ,anh em ,cha mẹ bạn bè thân thuộc cũng vì cái vô
minh mà chia rẻ ,giết nhau đánh nhau ,và ngay chiến tranh cũng vì vô
minh mà hình thành .
Người cho rằng mình đã thông minh ,nhưng thông minh chỉ là học sâu
hiểu rộng nhưng còn trí tuệ vô hình là nhìn thấu suốt từ trong vô thỉ
Người thông minh dùng đầu óc phục vụ cho bản thân ,thậm chí văn minh
quá cũng vô tình sáng tạo hủy diệt chính nhân loại ,chính bản thân mình .
Ngày nay người tu xưng thần bán thánh ,phỉ báng thánh thần ,tạo vô số
nghiệp ác trong thế gian ,luôn nghỉ mình đã hết vô minh nên ngã mạng tự
cao ,thu nạp đệ tử rồi truyền đạo ,người vô minh lại tầm đụng người vô
minh như người mù ,lại dẫn dắt người mù ,thì làm sao tránh được hố sâu
vực thẳm .
Con người mình là không bao giờ an phận ,,tham lam độc ác ,xảo quyệt
mưu mô ,luồng cúi thì luồng cúi dữ lắm ,nhưng hể có cơ hội là đè đạp dù
đó là ân nhân ,Thân TÂM đã vô minh thì không tin nhân quả ,không tin gì
PHẬT THÁNH TIÊN .
Coi thường mạng sống ,không nhìn thấy đâu là nghiệp tội nên Phật gọi đây là vô minh

Đạo pháp là vô tận vô biên ,không bờ bến ,người tu nên tầm nên hiểu để
tự thoát khỏi vô minh ,phải tự mình tìm ra con đường để thoát chứ không
ai thể dẫn mình ra khỏi được


Cư sĩ DIỆU ĐỊNH
----------------------------------------------
BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG THỌ
HOA SEN VỐN KHÔNG ĐÀI

minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết