Tham sân si

Go down

Tham sân si

Bài gửi by minh đài on 07/11/12, 01:50 pm

THAM,sân,si
Tham, sân, si,là ba thứ độc cản sự tiến trình đến với đạo quả nhưng chưa ai
sáng tỏ tham, sân, si một cách cặn kẻ,tham nào là tham có độc hại tham nào là
tham lành đẹp đẽ,vì vậy tôi sẽ nói rõ ràng sự lợi hại của tham, sân,si,.
Tôi chia ra làm hai phần.
GỒM bốn loại tham.,sân,si.
1=Tham,sân,si của người phàm phu tục tử,người mà không hề biết nhân quả không
tu,việc trước mắt họ tham của,tham sắc, tham ăn ,tham giựt dành cướp đoạt họ
chỉ muốn tranh dành cái gọi là hiện hữu.
Tham đắm những thứ không thuộc bản thân mình,bộc lộ mọi sự tham muốn đó một
cách rõ ràng,chiến tranh,cướp giựt giết chóc lẫn nhau,tranh cải v..v….thô
tục,lời ăn tiếng nói,đây chỉ nói những người vô tri thức ,người vô học,sự tham
dục trỗi lộ rõ ràng bộc trực,sân hận sâu thẳm ghê rợn,kèm theo si mê đần độn
không phân biệt được đâu đúng đâu sai,chỉ vì quyền lợi bản thân trăm mưu ngàn
kế tạo tác nghiệp quả nặng sâu không biết đâu là mà lường nhưng người vô học sự
mưu kế của họ không có trí,vô ý thức ghét đó đánh đó,giận đó chửi đó,mưu đồ
cũng như một đứa trẻ,nhìn họ thật đáng thương hơn là đáng ghét ,vì họ vô tri
thức ,ngu muội .
2=Tham, sân,si của bật tri thức :
Người có học ,có trí,không tu học,lòng tham,sân,si,có sự tính toán ngầm,sâu
hơn,họ tham cũng tinh vi hơn,có sân ,si cũng âm thầm,lòng tính toán mưu sâu độc
hơn,họ cũng có những cái tham, sân, si như người phàm phu vô tri thức, nhưng
cái tham,sân,si này khó phát hiện,vì nó ẩn sâu,vì vậy có câu:hận thù mười năm
cũng báo.
Tóm lại,tham,sân,si của người phàm phu chia hai bậc:người có học ,và người vô
học,hai cách tham sân si hai giai cấp trí tuệ khác nhau.
Tham:muốn tham cho hơn,ham muốn,cướp giựt cùng chung là tâm phàm phu tục tử chỉ
khác nhau ở cái trí để sang đoạt mà thôi.
3= Vậy người có tu,ba chữ THAM,SÂN, SI,sẽ như thế nào?
Cũng chia làm hai bậc: người có học ,và người không có học.
Người không có học khi ngộ đạo họ tu như thế nào?:-người không có học thì thật
sự như một đứa trẻ đáng yêu,rất mực kính trọng,tôn sùng một cách tuyệt đối,thậm
chí bất kể đúng sai ,bán sống chết để bảo vệ chân lý,bảo vệ người thầy mà họ
tôn sùng,và cái tham của bậc này cũng bộc bạch rõ ràng,mưu cầu tham vọng,cầu
nguyện thiêng liêng là mong cầu tiền tài,mong cầu hữu lậu,tham cầu được
hơn,mong cầu,đặng được của mình,và chính lòng tham cầu này mà tu thật tin tấn,
và ham muốn trước mắt.Mà không tầm sâu đạo lý,không khai mở trí bảo thủ cái
đúng,tất cả có cái ta bản thân ,đạo pháp dẫu có giỏi hơn một chút đã sanh tâm
kiêu ngạo tham muốn.
4= Tham,sân,si bậc có trí:
Người có học ngộ đạo tu học rất sâu sự tham,sân,si,thật là vi tế không hiển
lộ,sâu thẩm khéo léo hơn,giỏi hơn,cũng giống như bậc vô học nhưng lại thật vi
tế nên nhiều người rất mực kính trọng,dầu người có học cũng không sao tìm ra
được khía cạnh tham,sân,si vi tế này,vẫn xem bậc này là bậc thánh nhơn trong
thế gian.
Cái tham,sân,si,đạo pháp ,trong vi tế làm cho hào quang tắt dần mà ngay bản
thân không hay biết.
Tham những thứ như danh vọng,tham địa vị,tham muốn hơn, tranh đoạt đúng
sai,tham cầu vọng niệm ảo.
Người tu phải luôn chú ý tránh có tâm THAM,SÂN,SI này là lửa duc (nghĩa là ba
ngọn lửa u mê) ngầm ngầm bốc khi có cơ hội nó cháy toàn bộ công đức .
Tham,sân,si có sự tốt lành: Có những cái tham thật dễ thương,nhưng tham làm
việc để mưu cầu sự sống,tham làm công đức ,tham làm đẹp cho thế gian,sân chỉ là
sự tự trách bản thân nhưng không chen lẫn cái si mê cuồng tính.
Bậc giác ngộ cũng có cái tham nhưng kèm theo trí tuệ,không có bản ngã,không có
sân,không có si.
Còn tâm phàm có đủ tham,sân, si.
Sự tiến trình tu phải rõ ràng minh bạch,sáng tỏ như ánh hào quang.
Dẫu là người vô học, người hữu học,người có trí,người vô trí,người phàm phu,hay
người bước vào cửa thánh đã có lòng tham,sân,si,bằng mọi cách khác nhau vì bản
thân,vì quyền lợi cá nhân,mà vô minh không phân biệt,đều là tham,sân,si ngu
muội.__________________


Tham ,sân si ,là t
trong máu ,trong tính cht
ca con người ,t nh
ến ln ,t tr
cho đến già ,t trong cho đến bên ngoài đu có cái tham .
Khi mun được cũng sanh tham ,mun hơn cũng sanh tham
,mun đng cũng sanh tham mun tt cũng sanh tham .
Như vy tham
đó là bn cht mong cu t mong cu
ca bn thân t đó t sanh chp
,vì lòng chp này mi sanh sân .
Sân =nghĩa là oán hn
,yêu thương ,oán ghét vì sao li
có sân đó là do TÂM mình đã thy
th
Th mi cm súc tác đng
ca cnh trn mà sanh tâm sân .
Th là bn cht t
nhiên ca con người không ai to ra ,là vô ngã ,t 6 căn tiếp súc cnh ca
mình ,t mi người t
th nếm tác đng tùy theo din
biến cm súc theo cnh mà sanh TÂM .
Si là ngu mui bt chp mi
đúng sai sanh ra không phân bit
na,vì bn thân mà mình bt th đon
sanh ra to tác ác nghip ,ràng buc oan trái .
Ví d :khi mình nhìn mt vt nào hoc
mt th gì đó thy đp thì TÂM luôn ngh
v nó nghĩa là TÂM đang
tr cnh ,ri lâu ngày ,hoc
t nhiên thy ham thích (yêu ,mếm),th cm
)dù rng biết vt đó hoc
nhng th đó không thuc ca mình nhưng lòng mun
có nó nên đot ly ,cướp ly
,dành ly gi đây là(tham)
Vy tham sân si có phi bn cht
ca mình không ?xem li coi khi con người người mi
sanh ra liu biết tham ,sân ,si không?
Khi còn đa bé nó cũng có
cái tham ,sân si ,nó đòi ăn ,thy
va ming va khu
v ,nó ,lp tc nó đòi ăn na
,không được nó khóc vòi
cho được đó là sân ,bt chp nó lin
khóc nhè ,giy da ,níu kéo thp chí cho cái khác nó không ăn
,nhã tr ra đó là si .
Bn cht tham sân si thuc con người ngay khi còn nh đã có ,khi ln lên s ý thc
càng cao ,người có tu s loi dn
tính cht tham sân si
theo s thun kiết cao thượng
.
Loi xã tham ,sân si tùy
theo mc đ tu hc ,tùy theo kh
năng tu tp ca con người càng c gng g
mi ràng buc thói quen ,chuyên tp tùy duyên thun theo t nhiên hn chế mong cu
thì s tham ,sân si s t t
gim dn theo TÂM xã

Có người cho rng:tham ,sân ,si không thuc bn thân mình ,ngay trước mt
chúng ta mt v sư tu t nh ,không biết
cnh ngoài đi có cái gì ăn cái ny ,thì v sư này có cái tham
không ?
Như vy người không biết cái gì tham ,cái gì sân ,cái
gì si ,người ch biết nhng
vic trước mt là tng
kinh nim PHT theo bn năng t nhiên t nh ,ngay khi còn nh
ch có ăn ung ng ngh
và công phu ,vy người đâu hiu nhng gì mình hành đó đ làm gì?
Vì đâu có cái gì đ người tham c ,có cái gì đ sân đây ,và có cái gì đ si ging như rô bô ăn ung
ng ngh ,và tng kinh ,Thân TÂM vng
lng thun kiết nhưng không có trí tu
nào c ,vì người không biết gì hết ,như cái biết
đng yên mt ch nó ch
biết by nhiêu thôi và s chết dn
không hiu gì c ,mt ngày nào đó v
sư đó
bước ra cnh đi lp
tc b lôi cun tt
c vi sc trn
,tt c ca ngon vt
l lôi người vào vòng xoáy ca vt cht
,t nếm biết phân bit
,mà sanh th ,t th mi
có cm súc sanh tham cu .
Như vy tham
,sân,si t trong vi tế nh nhoi ca
con người s tùy duyên hp s phát sanh hin
l dn theo trn cnh ,mình không mun
nhưng nó t
phát sanh .bn cht phát sanh mà ngay bn thân không hay biết ,nó như con rn đc ngm
dn ngm dn cho đến
lúc nghip qu tr sanh ,thì mình mi
git mình nhìn li ,đó là nguy hi cho bn thân mình.
Trong cuc sng ch tham là bao trùm tt
ln cái xu ,ch không phi
cái tham ch nói cái xu không ,nhưng tham đng nghĩa s quá li
vi s vic mong cu
mình đã đi quá l thì nó
tr nên tham ,tham cu hoc là mong cu
ch dng nim
,vng nim mình biết đây là mt s phin
não trin miên ,suy ngh ,suy ngm trí não mi mt ,biết
s mong cu hoc tham cu
cho vng không cho kết
qu thì dng li ,gi
là ct đt đon lìa nhng
o vng trin miên này bng
nhìn rõ mi s vic va
tác đng ,hoc nhng cnh
tác đng khiến mình tr vào sanh phin não .
Gi đây là nhng ước mơ không hin
thc ,mt khi nó tiến trin lên mong mun
,nghĩa là tham mun là
TÂM tham đã biến thành
hành đng ,chính s tham mun làm cho con người không còn làm ch bn thân ,bt
chp th đon ,đot
cướp nhng gì h mun
thuc v h ,tham nhiu
cái tham ,tham ăn ,tham ung
,tham ng ,tham giàu
,tham đp ,tham ca v….v…tham tt c nhng
gì không nm trong tm tay ,tham mi th phi
như ý mun ca mình.Tham còn là mt s c
gng bng sc lc
ca mình đ hoàn thành nhng s mong mun
,nếu như ch tham dng li
vi suy ngh chánh đnh ca mình thì tham có li trong s
vic ,trong vic làm không tiến tham mun sân si . ,ch tham là bao quát hàm ý hết thy tánh tham mà người
tu hc ch vi ch
tham góc đ nh nhoi t
trong câu nói ca PHT\


Tham ,sân si ,do đâu mà sanh khi đi
vi 6 căn ca mình chm cnh ghi nhn
thì đâu có gì đáng nói nhưng t cnh ,tr cnh
mà có nhng th cm khác nhau trong đó có s yêu thích thì s
có bo th ,th ct
đây là mi dây tham ràng
buc tiếp ni luân hi
.
Trong 10 kiết s do th un
sanh đó là tham ái ,ái sc
là mu cht mi vướn
mc ca lòng tham ,vy ái sc bao gm
nhng gì?đó là yêu bn thân mình ,còn gi là thân kiến ,tt c
nhng cái tham,sân,si đu vì mình yêu bn thân mình ,mun quyn li
cho bn thân .
Tranh ci tham mun ,hơn thua ,được mt mình làm mi
th đu vì bn thân mình ,cho đến
tu hc v…v….mi th hành đng
đu vì bn thân ca mình ,mình yêu chung thân t đi nên tô đim
nó ,bo v nó bng mi
hình thc ,danh li ,quyn uy nhà cao ca
rng mi th hu
hình đu phc v cho thân t
đi ,sc là th gn
lin vi thân t đi này ,t
nơi đây
con người phi th un
phin não .
Kinh t diU đế ,kinh bát chánh ,37 pháp tr đo tt
c các kinh đu nhm loi
b tham,sân,si ca con người ,mi loi
kinh đu có pháp đ chúng sanh tu tp nên cn thn
trng đ hành trì trong tng quán xét ,các kinh không có
s mâu thun mà chính TÂM ca mình không hiu hết mi
có s trái nghch ,ri đến
tranh ci ln nhau ,đây là tr ngi cho nhiu
PHT T.
Trong s vic kèm theo s tham không hiu biết không có trí tu
,vô lý ,quá l s làm cho s vic tr
nên không tt thm chí đem đến kết qu
nghiêm trng nguy hi cho mình ,cho người ,t hơn na


THAM,SÂN,SI nếu
mình tách ch tham ra
,thì s thy tham có nhiu mt khác nhau .
Tham danh ,tham vng
,tham cu ,tham tu ,tham
công đc ,tham ăn ,tham
ng ,tham tin ,tham làm,tham li,tham nói .
Tham là mt s mong cu ca
chúng sanh bao gm vic tt hoc
vic xu ,tùy theo s vic din
biến .
Ví d:thuyết pháp ,nói pháp nếu như đi phương c tình không hiu lp tc
biết vic làm ca mình thuc
là ma s ,mình c nói đó là tham nói .
Nói đi đến tranh ci đúng sai ,hơn thua thì
thành sân,si
Cho nên nói tham dng li ch
tham đng tiến sâu na ,tham dng
li vi tâm chánh nim s giúp cho mình đi đúng đường mà còn có li
ích cho bn thân ,nếu như c ,s tăng phin
não ưu su dù
đó là li lc cho chúng sanh .
Ngi quán sát nhn thy trong chuyn
tu cũng có n cái tham
,Tham không phi dành cho
ngoài đi tượng xu mà ngay vic
tt cũng n cha lòng tham
Ví du: th 2= có mt bà lão đến chùa cu nguyn PHT
phò h cho hai cô con gái
.
-Càu cho mưa đ bông
hoa ca cô con gái ln tr
- ln sau li cu tri
nng đ khô đ gm
ca cô gái nh
S mong cu ca chúng sanh người
cu cái này có người li cu
cái kia ,cho thy trong
tu cũng có s tham cu mà ngay PHT thánh cũng lc đu

Ví d TH 3=NIT BÀN
Người tu nghe PHT nói tu v NIT BÀN ngi
suy din NIT BÀN cnh này cnh
n .Li ngh phi
tu đ v niết bàn
H tu mà không chú TÂM
vào hành trì tu tp ,ngược li c
ngh NIT BÀN ,ging như người ch vng
tưởng mà thôi .
Vy s tranh ci đâu đem đến NIT BÀN mà hành trì trên thc tin
,mi đem đến NIT BÀN được.
Vì vy mun đến NIT
BÀN được hay không mình
xem li mình tu được gì
Tham làm:
Vì cuc sng không được đy đ
,mình mong mun tăng thêm
thu nhp ,nên tìm thêm vic này hay vic n làm thêm ,vn
gi là tham công tiếc vic .
Nhưng đây là nhu cu
s sng nên phi làm thêm .
Tham công đc :
Vic đi b thí ,người ta nói: làm phước nhiu s
có phước nhiu ,cho nên nhiu người hăng hái đi b
thí ,mong cu phước .
Đây cũng gi là tham công
đc.
Tham tu
Ngh tu nhiu s mau v
NIT BÀN nhiu người tng
kinh ngày đêm ,thm chí
thp nhang sáng ti ,tranh dành làm mi pht s
mong v NIT BÀN .
Đây vn được gi là tham ,nên ch
tham là nhiu mt tt xu
ca s vic,Tham= nghĩa là có ri li
mun được có hơn na ,đã gii mun gii
hơn ,giàu mun giàu hơn ,tt mun tt
hơn .
CH an phn đ là biết
đ s chm dt
lòng tham cu mong mun


Sân=là ni
nóng ,cáu gt ,vi mi th
mong cu không như ý mun ,con người thường ni
sân ,gay gt mt đi đo hnh
ca mình
Si= là mê mui không còn
phân bit đúng sai ,bt chp mi
th không còn trí tu đ phán xét trng
đen.

Tham ,sân si có trước hay
có sau đi din vi cnh
trn ,nếu như mình chưa thy vt đó ,chưa thy nó
thì Tham chưa xut hin ,sân ,si chưa xut hin ,Ni
TÂM tht vng lng đâu có gì tri
lên .
Khi đi cnh mình mi có s phân bit
so sánh ny ý thc ham thích yêu thương ,như vy tham ,sân si xut hin sau cái th
lnh tr cnh mi
sanh TÂM ,vy nên TÂM
luôn gi cho chánh nim đ TÂM không sanh ,.
Tham sân si là bn cht t nhiên ca
T DIU Đ .
Danh sc lc nhp vi
cnh trn sanh ra th cm ,th
cm sanh ra ng un .
6 CĂN tiếp vi 6 cnh trn
nhp vào lc thc ,lc
thc nhp vào thc giác sanh ra th cm ,th
cm mi sanh ra th ct ,ri
mi sanh ra hu ,hu mi
sanh ra sanh ,sanh thì c
phi có t dit ,
Cho nên ng un này nói ca mình cũng đúng ,không phi ca mình cũng đúng tùy theo cái thy ca tng
người ,ai loi được thì cho không phi
thuc ca mình ,còn chưa loi được cho nó ti
mình ,quan trng phi biết làm ch
,quan sát nó mt cách cn k trong tng
sát na TÂM đ nó không được t tung t
tác


Cư sĩ DIU ĐNH
----------------------------------------------
B
Đ VN KHÔNG TH
HOA SEN V
N KHÔNG ĐÀI

minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết