NGỒI THIẾN ĐỂ LÀM CHI

Go down

NGỒI THIẾN ĐỂ LÀM CHI

Bài gửi by votam on 09/04/12, 08:23 pm

Hiện giờ tất cả quý Phật tử đang tu tập tọa Thiền, vậy tọa Thiền để làm
gì? Để hàng phục mình phải không? Hàng phục từ thân đến tâm của chính
mình. Trong khi ngồi thiền, nếu ngồi quen nửa giờ mà thêm chừng mười
phút nữa thì sao? Chắc là mười phút cay đắng. Như vậy nếu chúng ta cố
gắng ngồi được một giờ hay hơn một giờ v. v... đó là chúng ta đã hàng
phục được sự nhọc nhằn của thân. Kế đó đến nội tâm, tức là ý niệm của
chúng ta như một dòng nước chảy xiết vậy, hết niệm này tới niệm kia liên
tục không ngừng. Thế nên chúng ta tọa thiền để thắng hết tất cả những
thứ niệm đó, không cho nó khởi liên tục, từ từ chúng lặng dần cho đến
lúc không còn dấy động nữa. Như vậy hàng phục được tất cả niệm lăng xăng
của mình. Đó là chúng ta đã tự chiến thắng, đã vào được thiền định. Vì
định tức là nội tâm yên tịnh không còn lăng xăng nữa. Được như vậy rồi
thì tất cả các pháp nhiễm, tất cả các pháp ác đều xa lìa. Từ đó mọi ham
muốn được tháo gỡ. Nhờ vậy trong khi tu tâm chúng ta được trong lặng
sáng suốt, dứt hết các nhiễm ô rồi thì tự giác ngộ. Mà tự giác ngộ thì
ai là thầy của chúng ta? Tự giác ngộ là trí vô sư sẵn có của mình.

Chúng ta nhớ đức Phật tọa thiền dưới cội Bồ đề bốn mươi chín ngày đêm,
tâm yên tĩnh trong lặng, cho đến khi Ngài hướng tâm về quá khứ liền nhớ
vô số kiếp về trước đã từng làm gì, ở đâu và tất cả sự việc xảy ra như
thế nào. Ngài nhớ như là chuyện xảy ra hôm qua rõ ràng không thiếu sót,
đó gọi là chứng Túc mạng minh. Khi Ngài hướng tâm về vị lai thấy chúng
sinh sau khi chết sẽ đi về đâu? Cái gì lôi dẫn đi? Ngài thấy rõ chúng
sinh do nghiệp dẫn đi trong các đường, đó là chứng được Thiên nhãn minh.
Như vậy chứng Túc mạng minh, chứng Thiên nhãn minh v. v... tất cả cái
chứng đó đều do vô sư trí mà ra, chớ không phải ở đâu, không do ai dạy
hết
.

Chúng ta tu Thiền là cốt cho tâm được thanh tịnh trong lặng. Từ tâm
thanh tịnh trong lặng đó hiện ra trí vô sư. Trí vô sư hiện ra rồi thì
chúng ta thấy biết những gì trước kia ta chưa hề thấy biết, điều đó rất
rõ ràng. Tôi dẫn một việc nhỏ này cho quý Phật tử nghiệm xem, có những
Phật tử tu được chút chút, lúc tọa thiền yên lặng, bất chợt nhớ lại câu
kinh hôm nào mình học không hiểu, khi nhớ lại bỗng dưng hiểu ra. Cái
hiểu này do ai dạy? Lúc đó không có thầy giảng, không có người nói, tại
sao nhớ lại rồi bỗng dưng hiểu, hiểu một cách rõ ràng sáng suốt. Thử hỏi
ai dạy? Đó là hiện tượng của trí vô sư, điều nhỏ thì sáng nhỏ, điều lớn
thì sáng lớn.

Như vậy chúng ta tu hành cần đạt được trí vô sư thì mới có thể được giác
ngộ thành Phật. Như vậy Phật ở đâu? Phật sẵn ở nơi mình. Muốn thấy
Phật, chịu khó dẹp hết mây phiền não, mây nghiệp chướng, nếu nó trong
sạch hết thì ông Phật mình hiện ra, chớ không có ở đâu cả. Lâu nay chúng
ta cứ nghĩ Phật ở đâu trên non, trên núi nên phải trèo đèo lội suối,
phải đi thật xa tìm Phật, nhưng thực tình Phật ở ngay nơi mình. Vì vậy,
người học đạo không nên có tâm tìm kiếm bên ngoài mà chỉ dồn hết sức
mình phá dẹp phiền não, dừng lặng dòng tư tưởng lăng xăng. Những thứ đó
tan rồi, lặng rồi thì ông Phật hiện tiền.

Vậy quý Phật tử tu Thiền là lối tu gần hay xa, khó làm hay dễ làm, thực
tế hay mơ hồ? Việc làm đó là thực của mình, vì mình dẹp được phiền não
thì mình hết khổ, dừng được tâm lăng xăng thì tâm được an định. Tâm hết
phiền não, được an định thì trí tuệ bừng sáng, ngay nơi mình chớ không
có ở đâu xa hết. Cho nên người Phật tử tu Thiền lúc nào cũng phải dụng
công tu hành cho chiến thắng được mình, chớ không được cầu xin ai khác.
Lâu nay Phật tử mình đã quen cầu xin, bây giờ phải ngồi lại thấy khổ quá
chừng. Hồi đó quen lạy Phật cầu xin cho con cái này cho con cái kia,
bây giờ bắt xoay lại mình để quán sát đâu là thực đâu là hư, đâu là xấu
đâu là tốt, nhận định rồi tự mình phá dẹp. Thấy việc đó nhọc nhằn không
quen nhưng đó mới thực là chỗ tu hành chân chính. Đức Phật ngày xưa đã
như vậy, bây giờ chúng ta cũng làm như vậy thì mới đúng là đi theo Phật,
còn mình làm khác đi thì không biết mình theo Phật hay theo ai? Tôi chủ
trương tu theo Phật thì phải sử dụng phương pháp Phật sử dụng ngày xưa,
ứng dụng vào sự tu của mình sẽ có kết quả không nghi.

votam

Tổng số bài gửi : 9
- + Điểm Đạo Hạnh : 1
Join date : 09/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết