ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI

Go down

ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI

Bài gửi by minh đài on 06/11/12, 03:47 pm

-Ti sao? cô ch nói được mt ch
Đ
Onhiu đo như vy mà hôm nay cô ch nói mt ch đo,vì đo là ngungc
sanh kh
i,thin ác,đo nào thÌ có quy lut ca đođó.
Khi sanh ra trên vai của mỗi chúng sanh đã mang một trách nhiệm của đạo mình
rồi,phận làm ông bà phải làm cho đúng vai trò đạo làm ông bà, đạo làm cha mẹ
phải có một trách nhiệm đúng đạo làm cha mẹ, đạo làm anh hoặc làm em cũng phải
có quy luật đúng đạo,đây chỉ nói lên đạo nghĩa trách nhiệm của từng vai trò đạo
lý,biết tôn ty trên dưới, biết tình biết nghĩa với nhau.
Trước làm người thì biết đạo nghĩa với người thân trong gia đình,sau biết đạo
nghĩa với xã hội ,với hết thảy chúng sanh.
Nhiều người đã cất công đi tìm những đạo lý cao siêu nhưng đạo lý trước mắt lại
không thấy,đạo làm người:
HIẾÚ:Hiếu nghĩa vi tiên= Làm người việc đầu tiên phải biết đáp lễ công sanh
dưỡng dục của đấng sanh thành ,hiếu với người đã có công nuôi dưỡng,sự lớn lên
và được nuôi dạy dỗ đều do công sức của bậc sanh thành dưỡng dục.
Xác thân này,máu huyết này do cha mẹ đã sanh,mình không có quyền hủy hoại,không
vì một lý do không đáng mà hủy hoại, ngày xưa người mà có đạo hạnh ai mà cạo
đầu cũng xem là bất hiếu.
Người tu đạo sỉ cũng không được cạo đầu,đây là muốn giữ gìn công đức sanh thành
của cha mẹ,về sau vì có nhiều nguyên nhân,vì phương tiện mới có chuyện cạo đầu
hoặc cắt tóc,
Nghĩa ;là biết yêu thương đồng loại ,biết đùm bọc lẫn nhau,tình thâm huyết
nhục,không vì lý do nào chia lìa cắt đoạn,người xưa luôn giữ được chữ nghĩa mà
kết bạn,như thâm tình đến chết mà không phai lợt.
Trung:là trung thành,trong sáng thân tâm ngay thẳng,ngày xưa tôi trung với
vua,vợ trung với chồng,trò trung với thầy,sự trung với nhau không hề có sự phản
nghịch bất đạo,như ngài QUAN CÔNG, trung với LƯU BỊ.Nếu không vì một lý do nào
khác người thà chết chứ không nghịch lại .
Lễ :sự đối nhân xử thế,dùng lễ để đối nhau vợ chồng ,anh em,ông bà ,sự phân
biêt vai vế đối lễ với nhau đây gọi là lễ nghĩa.
Trọng đạo làm người có đủ những sự yêu cầu đó làm tròn thì đã là qua một lớp
tiên,gọi là nhơn,đã đi qua lớp cây cỏ ,qua thú qua làm người,là qua 1000 năm tu
luyện sàng lọc tâm tánh để làm người rồi mới sàng lọc qua lớp người mới làm
tiên
Làm tiên hưởng thụ hết phước rồi quay lại làm người.Vậy muốn không quay lại
phải tu và bỏ luôn sự ham muốn những trần tục hưởng lạc để đi vào sự vắng lặng,
cho đến chân như niết bàn.
Như vậy muốn thành phật đạo phải đi qua hết các thứ lớp đó như mình phải vượt
đèo để đi lên núi,nhiều người đã bỏ quên mất cái lớp thấp này,mà chính họ
thường lập lại cái lớp thấp nhất luôn để tâm cứ quanh quẩn không sao ra khỏi để
vượt lên , nên cô nhắc nhở muốn leo núi, muốn đạt quả vị cao phải trãi đi các
thứ lớp thấp nhuần nhuyễn để đạt lên quả vị cao đừng cho mình ở quả vị cao mà
lại lập đi lập lại quả vị thấp mà ko hay biết__________________


Đo loài thú ,loài thú nó ch có đo ca thâm tình tc trong gia đình, đng loi vi nhau chúng cn xé và giết bt k nhng con thú khác loi,chúng tranh dành ăn ung, lãnh th ,quyn cai tr thng lãnh đc quyn ,đôi khi chúng cũng cn giết c đng loi,nói chung bn chúng ch vì bn thân .
N
ếu như con người chu quan sát mình và thú đâu có gì
khác bi
t ,cũng đánh ln, cũng tranh dành cướp đot, cũng xâu xé,k mnh luôn ln áp k yếu,khi quán sát k nào mình có khác gì, mun tn lên khác bit con người phi tu luyn đ tâm không còn ging con na mà tiến thành người, biết yêu thương đùm bc ln nhau,đó là đo lý muôn đi ca chư pht và b tát


- CÓ BAO NHIÊU ĐO ?
Đo làm thú, đo làm người,đo thn,đo thánh,đo tiên,đo pht,dù chia như vy như đã gi là đo lý làm người làm tiên làm pht,đu đi qua mt th lp,t thp lên cao c tu tn ti, khi ta mt và tm dng
ngh xong tiếp tc đi lên đng ngoái li nhng gì mà mình ct công buông b.
Tùy theo th lp mà tu tp tiến trình ta hin là người đang hc làm b tát, hin tp làm pht và chúng ta làm nhng gì chư v b tát ,chư pht đã làm,không phi vì qu v hay vì nguyên nhân nào ,mà vì đó là vic ta nên hành ,nên làm đó là hu ích ngay trước mt,đường ca ta ta c đi, đi theo mt chân lý gii thoát thanh tâm,không gì ngăn cn.
-Khi ta đánh nhau,chi
nhau,tranh dành cướp nhau
là ta đang là trong lp thú,khi ta biết yêu thương đùm bc ln nhau biết nhún nhường nhau đây là lp tiên ci tri ,khi tâm t
bi hơn giúp đ mi người không cn biết người đó là ai,không h hàng thân thích lúc này là tâm b
tát,khi thu đáo hết mi s đi trí tu bao la quay v yên ngh lúc này đây chính là tâm pht,tùy theo cách tu mà tn ti đc qu chân như niết bàn


ĐO LÝ
LÀM CON
Kính thưa các quý pht
t cùng các thành viên
NHÂN DP L VU LAN ,là mùa báo hiếu ph mu
.
Bn thân mình hay bt c ai ,trên toàn vũ tr đu
có cha sanh m đu có ông bà ,dù cho hin nay các v
đang vai trò nào ,đang
là vai trò bc cha m ,hay ông bà cũng phi đ li
tm gương cho đi sau ,ngay hin ti mình kính hiếu
song thân ph mu thì đi con kế
tiếp cũng phi biết kính hiếu
vi mình .
Trước tiên tôi xin nói đến vai trò người con ,dù là nam hay n khi được cái thân t
đi đang đng đây đu nh vào sc
cam chu mang nng đ đau ca
đng sanh thành .
Bào thai 9 tháng cưu mang ,người
m phi chu nhiu
khn kh ,hn chế
rt nhiu trong s sng ,như m nghén
,ói ma ,đau đn ,ăn ung cũng rt
nhiu kht khe ,người đi sanh đ phi chu
biết bao gian nan ,thp t nht
sanh ,huyết đ t thân mu
,vy mà khi sanh ra ni lo ca mu
là con có toàn vn ko?ch lo tánh mng cho con còn thân mình coi
như không ri.
Vy đang trong vai trò người con phi làm gì đ báo hiếu ,trong cuc
sng ngoài lo bươi trãi lo
cho s sng mình ,đôi khi s báo hiếu này cũng đng
quên ,ngh đến công ơn ph mu không phi
là vt cht hay ca ci
là quan trng mà là tm lòng hiếu ca người
con đi vi cha m .
Có nhiu người cm món quà cho cha m
như ch làm
cho tròn bn phn làm con ,nhưng không
ngh người m và người
cha mong mi người con là tình thân mu t
.
Nhng người còn cha còn m ,sng trong hin
thc ,vì cuc sng ,vì s
nghip ri mù quên bng đi đng sanh thành ,thm
chí qua li ăn tiếng nói vô tình cũng làm cho người m rơi dòng nước
mt .
Báo hiếu ph mu ngoài vt
cht ra còn v tinh thn ,biết khuyên ,biết
dn ph mu viếng
chùa hay viếng nơi dy đo lý ,và ngay bn
thân biết làm thin ,làm vic đo đ
báo đáp ,khi trong mt
gia đình t trên xung đu hiu
,biết làm thin ,biết đo
lý thì gia đình đó sng n nếp an vui ,rt
hòa thun nhau ,thì còn
gì bng đúng không?
Khi cha m còn hin ti không làm tròn ch
hiếu ,không trân trng ,đến lúc cha m
khut bóng mình t ra báo hiếu ,cúng gà ,cúng đ th chng
khác gì làm màu mè cho thiên h
xem thôi .
Có câu :công cha như núi THÁI SƠN
Nghĩa m nước trong ngun chy ra
Mt lòng th m kính cha
Cho tròn ch hiếu mi là đo
con
Cũng có câu:M thương con bin h lai láng
Con nuôi m tính tháng
tính ngày
Công lao cha m ln lao vô tn ,công sanh công dưỡng ngày ngày không sao k xiết ,nhưng người
con nhiu người li ngh
bn phn cha m nuôi con đó là bình thường ,mà khi có gia đình lo cho gia đình quên mt tình thân dưỡng dc ,người
nam cũng vy ,người n cũng vy
,nhng ngày L VU LAN nơi nào cũng
nhc s báo hiếu ,ai còn cha m
hãy đ TÂM cu an cha m ,khi làm cha m s biết
ni đau ca cha m mình ,khi còn hin
ti mình không trân trng tình thân .
Khi không còn mình mi thy quý
Mi mùa VU LAN ,tht hnh phúc cho nhng
ai còn cha còn mược cài trên áo đóa hoa hng ,thương ai không còn cha
m đeo trên ngc đóa hng màu trng
.
Nh khi còn cha m ,mi khi làm gì sai ,b
cha m mng ,mình làm con hn di ,ci
li ,bun ti ,thm
chí hy đi s sng .
Làm đau lòng m ,làm đau
đng sanh thành ,đến khi cha m không còn ,thm thía chia ly t bit ,mi
khi b người ngoài mng chi ,ôi! tht
đau lòng .
Nhng ai không còn cha
hay không còn m hãy đ TÂM nhng l
VU LAN ghi danh cu siêu
cho cha m .
Hãy đ tâm tư trôi
tưởng nim nhng ti
li ca mình khi còn cha m đ sám hi
,hãy làm nhng đu thin ,BÁO HIU
ph mu trong tháng 7 mi năm .


Đa làm cha m
Có câu: cha mẹ là phật là thánh trong lòng các con ,từ cái đói no hay ấm lạnh
đều do cha mẹ cho con ,khi làm bậc cha mẹ thì mình là một tấm gương soi sáng
trên từng bước trong cuộc đời .
Tấm gương đó phản chiếu rất quan trọng ,nếu như bậc làm cha làm mẹ chỉ rượu chè
,trai gái ,bê tha ,thì ảnh hưởng rất lớn cho thế hệ sau ,về mặt kinh tế gia
đình ,về mặt đạo đức giáo dục không vuông tròn ,còn để lại tiếng xấu muôn đời
trong thế hệ con cháu .
Người cha và người mẹ không vun đắm đạo đức ,không làm tròn bổn phận vai trò
của mình đây chính là nhân ,đời con bị ảnh hưởng nhân đó mà sanh quả ,đây là
đều đáng tiếc .
Trong đạo lý làm người bao quát cả đạo làm con làm cha làm mẹ làm anh làm chị
v…v….một dây kết nối cho đến xã hội ,và đồng loại với nhau ,nếu cha mẹ sống có
đạo đức sẽ giáo dục được con cái có đạo đức ,cha mẹ không có đạo đức sẽ giáo
dục con không có đạo đức ,dẫu cho cha mẹ có để lại cho con tiền muôn bạc vạn
nhưng một khi nền đạo đức trong gia đình không trọn vẹn thì ảnh hưởng về tâm lý
.
Ví dụ: cha mẹ có đạo ,người con không có đạo thì không hiểu cha mẹ nên gây
phiền não .
Hoặc người con có đạo cha mẹ không có đạo thì cha mẹ sẽ làm khổ người con .
Trong một gia đình người biết đạo lý ,người không thấu đạo lý sẽ làm rối trong
gia đình ,người này làm khổ người kia ,
Vì vậy khi làm bậc cha bậc mẹ là tấm gương ,phải là tấm gương trong sáng phản
chiếu cho thế hệ sau trên nền đạo đức ,cho nên đạo PHẬT ,các đạo đều giảng giải
khuyên mình phải biết tu ,trong hiện tại
Phật Thánh Tiên cũng từ trong người phàm tu mà vào bậc thánh ,cho nên ngay hiện
tại là bậc cha ,bậc làm mẹ phải biết tu để làm thánh làm PHẬT ngay trong lòng của
các con trước .
Và làm hết khả năng làm người cha có trách nhiệm ,người mẹ có trách nhiệm ,đừng
đòi hỏi người con vượt ngoài khả năng mà nó không thể làm nổi .
Thông cảm hiểu được lòng của con như đang hiểu chính bản thân mình ,người mẹ
chính là vị bồ tát sống ,biết hy sinh ,vì người con mà làm tất cả không than
van .
Muốn làm PHẬT VÀ BỒ TÁT thì bậc cha mẹ chính là cơ hội tập làm BỒ TÁT ,làm PHẬT
để con tôn thờ kính yêu ,trong phạm vi gia đình rồi từ từ làm PHẬT làm bồ tát
,làm THÁNH của xã hội của thế gian.

Đạo lý đồng loại
Đạo lý đồng loại là đạo lý chung nghĩa là tình vợ chồng ,bạn bè ,con người với
con người với nhau ,khi đã làm một con người với nhau ngoài trên vai trò đạo
đức .
Còn tình còn nghĩa đối nhân xử thế ,có câu: lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Là con người với nhau ,hiểu nhau nhờ vào tiếng nói ,đã là con người cho nên
biết buồn ,biết vui ,biết suy nghỉ ,ngoại trừ người đó tham ăn ,tham ngủ ,tham
chơi ,bỏ bê không cần sự đời thì không có đạo đức nữa ,không còn nghe ai nói .
Nên có những hạng người ăn nói bốp chát ,bất lịch sự ,Người biết cách ăn nói là
người dễ thành công trên đường sự nghiệp ,người có học ,biết khéo ăn nói dễ thu
phục lòng người .
Về mặt đạo đức nếu như một xã hội con người với con người mà đồng loạt biết đạo
đức thì xã hội không loạn ,không trộm cướp .
Muốn cho xã hội không trộm cướp thì từng trong gia đình ,trong phạm vi từng cá
nhân biết truyền nhau về đạo đức ,về đạo lý làm người ,thì xã hội trở nên thanh
bình và an lạc trong hiện tại
__________________
Đôi mắt thần kỳ .
Khi mình còn nhỏ ,từng bước chân chập chững ,bao giờ cũng có ánh mắt theo dõi
của cha hoặc của mẹ ,mỗi khi mình đi được một bước thì cha mẹ vỗ tay khen giỏi
,mỗi khi mình há miệng ăn một miếng cơm hay miếng cháo ,cha mẹ cũng vui cười
khen giỏi .
Khi mình đã biết vào trường để học ,viết chữ đầu tiên được điểm 10 ,người ban
thưởng cũng là cha mẹ ,lúc mình té ngã người chạy đến nâng đỡ cũng là cha mẹ
,khi buồn khi vui cha mẹ không rời đôi mắt theo dõi quả là đôi mắt của cha mẹ
là đôi mắt thần kỳ theo từng bước con đi .
Lúc con ngủ cho đến đắp ấm cho con ,lúc bịnh chạy than thuốc ,sự sống của con
chính do cha mẹ tạo .
Khi còn cha còn mẹ nhiều người lại không trân trọng ,bản tánh ham chơi đua đòi
lêu lỏng ,tụ tập đàm đúm không lo học hành ,mắng chửi phụ mẫu song thân ,lời
răng dạy chẳng hề lọt qua tai ,phá làng phá xóm phá cả tiền tài của cha mẹ
,thật là bất hiếu .
Khi cha mẹ mất những ai biết lo học ,biết báo hiếu song thân ,biết vun bồi đạo
đức thì người đó sống an nhàn thanh thản ,của cải giàu sang ,phước lại cộng
phước vô cùng tận .
Ngược lại những người bất hiếu ,không biết vun bồi ,thì sau khi cha mẹ mất thì
của cải cũng tan tành .
Nếu như cha mẹ không có của cải để lại cho đời sau ,nhưng thế hệ sau biết tu
vun bồi đạo hạnh thì bản thân cũng giảm đi những thiếu thốn .
Cho nên người con làm nên sự nghiệp cũng có phần đóng góp của cha mẹ ,người cha
người mẹ phải biết động viên người con trên từng bước trong cuộc sống .
TRong cuộc sống càng lúc càng khó khăn ,thì cha mẹ là niềm an ủi ,hãy sống vun
đắp cho cuộc sống được an vui đừng đem đau khổ ,phủ xuống làm buồn phiền não
cho nhau đó là mình đang tu rồi


Cư sĩ DIỆU ĐỊNH phát tâm thuyết


Được sửa bởi minh đài ngày 15/11/12, 08:47 am; sửa lần 1.

minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI

Bài gửi by Admin on 06/11/12, 04:04 pm

Cảm ơn cô MD , bài viết rất hữu ích

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 7
Join date : 04/04/2012

Xem lý lịch thành viên http://phatphap.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết