PHÁP BẢO NGƯỜI TU

Go down

PHÁP BẢO NGƯỜI TU

Bài gửi by minh đài on 09/11/12, 11:05 am

Ý NGHĨA PHÁP KHÍ CỦA CHÂN TU
Ý NGHĨA THẮP NHANG
Nhang vừa đốt ,mùi thơm của hương trầm nhang bay
là đã nghe lòng thanh thản ,những ngày rằm ,các chùa và nơi thờ cúng
luôn tỏa hương suốt ngày .
Những buổi tụng công phu ,hoặc đám ma ,chay đàn ,những ngày tết
…v..v…không hề vắng mặt những nén hương lòng ,hương khói nhang là liên
kết giữa con người và những đấng vô hình .
Những lời khấn mong cầu theo hương khói bay tỏa khắp mười phương
,trong không gian ,ai cũng muốn sự mong cầu ,hay lời khấn nguyện sẽ được
bề trên hoặc đấng vô hình nghe và chấp nhận với tấm lòng thanh cao tinh
kiết ,nơi nào có hương nhang nơi đó đang dậy lên sự linh thiêng .
Ngoài ra nhang còn có một ý nghĩa trong đạo lý LÀM NGƯỜI mà không ai
biết ,khi nhang còn cháy là hơi nóng trong con người vẫn còn ,ngọn lửa
đó cháy bốc khói đó là sự hao mòn theo năm tháng ,theo thời gian ,sự bắt
đầu đốt là sanh ra sự sống ,và theo thời gian con người cũng tàn lụi
dần ,khi nén hương tàn cũng là chấm dứt sự sống ,một nén nhang là giới
hạn của sự sống của con người ,một khi đốm nhang tắt giống như hơi khói
không còn hơi thở .
Xác thân tứ đại của con người tan rã những tro tàn nhang ,nhìn vào lư
hương mình thấy gì toàn là tro đó là xác nhang để lại ,tăm nhang chín là
TÂM ,.
Tâm con người vững chắc hay mềm yếu ,cứng cỏi hay gẩy đều nằm trong ý
nghĩa của tăm nhang .chỉ còn TÂM làm hành trang cho mình trong lúc lâm
chung mà thôi .
Vì vậy trong hương khói của vô hình là những tư tưởng ,những ý nghĩa
,của con người lan tỏa ,giả dối ,thành thực ,tham cầu ,ảo vọng …đều từ
TÂM khấn theo làn gió bay tỏa khắp trần gian .
Khi mình cầm nén nhang với tất lòng thành đừng cắm nhang như cho là
hình thức ,trong ý nghĩa thắp nhang nói lên tất cả tính cách ,đạo hạnh
của một con người ,một đạo hạnh của bậc chân tu
Nhang là làm từ hương liệu bột trầm hương từ
thân cây có xạ hương xay trộn nhào với keo bột ,rồi xe từng cọng nhang
,phơi khô đốt ,từ ngày xưa nghi lễ PHẬT pháp đàn đã dùng hương thơm để
xông .
Ý NGHĨA đốt nhang .
Một PHẬT tử hay một người thắp nhang chỉ cần đốt nhang và lạy ,mình
nhìn là biết người đó có thành kính hay không .hoặc cách tu tin tấn hay
không .
Thói quen có người cầm cả hai tay cung kỉnh dâng hương ,có người chấp
tay kẹp hương vào giữa ,trước bàn PHẬT hay TAM BẢO ,mình quỳ và dâng
hương ,khi hai tay dâng hương là mọi ý khấn nguyện đã đặt mọi niềm tin
và nén hương lòng ,người tại gia những ngày thường chỉ nên thắp 1 nén
hương (1 cây nhang)nghĩa là nhất TÂM chí nguyện .
Người thờ TAM BẢO thắp 3 nén hương(3 cây nhang) nghĩa là chí nguyện
TAM BẢO CÚNG NGOÀI TRỜI TỪ 5-đến 7 NÉN,nghĩa là tỏa rộng khắp bốn phương
8 hướng ,vì hương nhang có ý nghĩa sâu rộng của sự tu nên người cầm
nhang thắp lên rất là quan trọng không phải là chuyện đùa trong việc tu
của mình .
Tiếp theo sẽ là bài Ý NGHĨA gõ chuông
Chuông có các loại chuông ,1=chuông dành cho người tu tại gia ,chuông
lớn dành cho TAM BẢO ,ĐÀN TRÀNG ,tiểu hồng chung ,đại hồng chug
Bài kệ Chuông Nguyên Hán bản:

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác. (0).
Văn chung thinh phiền não khinh
Trí tuệ trưởng Bồ Đề sanh,
Ly Địa ngục xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật độ chúng sanh,. (0).
Aùn Gìøa Ra Đế Gia Tóa Ha (Ta Bà Ha). 3L (0).

Sơ khấu :
Hồng chung sơ khấu, Bảo kệ cao âm, Thượng triệt thiên đường,
Hạ thông địa phủ. (0). *Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạt
Minh Đồ,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Nhị khấu :
Hồng chung nhị khấu : ….(giống như Sơ khấu (0).
Hồng chung Tam khấu :.… (giống như Sơ khấu ….(0).

Ngưỡng nguyện :
Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Phong điều võ
thuận, Quốc thới dân an, Xứ xứ hưởng thái bình chi lạc.(0),
-Phổ nguyện :
Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi, Cửu U thập loại chi trung
tất ly khổ hãi. (0). Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên, Nam
mẫu đông giao, cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt, Can qua vĩnh tức, giáp mã
hưu chinh, trận bại thương vong, cu sanh Tịnh Độ. (0). Phi cầm tẩu thú,
La võng bất phùng, Lãng tử cô thương, tảo hoàn hương tĩnh. (0). Vô biên
thế giới, địa cửu thiên trường, viễn cận đàn na, tăng diên phước
thọ.(0). Sơn môn trấn tịnh, Phật Pháp thường hưng, Thộ địa long thần, an
tăng hộ pháp. (0). Phụ mẫu Sư trưởng, lục thân quyến thuộc, lịch đại
tiên vong, Đồng đăng bỉ ngạn.(0).

*Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).
*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)
*Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)
*Nam Mô Đương Lại Hạ sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. (0)
*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)
*Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).
*Nam Mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)
*Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).
*Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
*Nam Mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát.(0)
*Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
*Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).
*Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (0)
*Nam Mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Vị Thiện Thần. (0)

Kệ:
Thập phương Tam Thế Thất Như Lai
Bát thập Bát Phật Tọa Bảo Đài
Lục đạo chúng sanh mông giải khổ
Cửu U thập loại thoát trần ai. (0).
*Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. 3L (0).

Thán :
Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy
Tịnh diện tăng già đẳng đẳng tri
Tham phỏng tứ thời tuân khổ chế
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. (0).

(Đến đây hoàn chung, để tụng kinh : Tịnh-độ 8.00 tối./ Lăng nghiêm 5.00 sáng)

Kệ hoàn chung :
Bát bát chung thinh hướng Phật tiền
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên
Lục đạo chúng sanh mông thoát khổ
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên.
*Nam Mô Đăng Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (0000).
Chuông dùng để cảnh tỉnh TÂM con người dẫu cho người đang say mê với
cảnh trần ,đảo điên bởi mọi danh vọng ,con người vẫn sinh hoạt với cái
thân tứ đại ,vẫn vui đùa ,vẫn sống trong cảnh hồng trần nhưng TÂM con
người nào ai biết mình đang trong ảo ,trong mê những cái hiện hữu đó rồi
lại mất đi một cách vô thường .
Trong biển khổ trầm luân ,người thì giàu sang kẻ thì nghèo đói ,người
thì chết lang thang ,người thì trôi sông lạc chợ ,giàu cũng khổ ,nghèo
cũng khổ ,cái khổ của sanh già lão bệnh tử ,khổ vì 6 nẻo luân hồi ,thất
tình lục dục .Tiếng chuông trổi là đánh thức lương TÂM ,đánh thức những
ai còn mê .
Chuông gõ gọi người trên dương thế lẫn hồn trong địa ngục ,khi cúng
mình thường gõ ba tiếng chuông ,hoặc ba hồi chuông cảnh tỉnh ,để đánh
thức những chư vị gọi là báo động ,người có nhiều TÂM SỰ chỉ ngồi nghe
tiếng chuông hồng chung thong thả nhã nhặt tự nhiên sẽ thấy lòng sực
tỉnh như một giấc mơ qua ,mọi hận thù ân oán ,mọi phiền não tan biến
theo tiếng chuông chùa .
Chuông phải được ngân ,càng xa càng tốt ,tiếng vọng của chuông làm tan
biến mọi mệt mỏi tinh thần những con người đang lăn lộn giữa dòng đời .
Hãy thức tỉnh những ai còn tham,sân,si mê muội và lắng nghe tiếng
chuông cảnh tỉnh đang vang lên từng hồi trong trí tuệ ,trong TÂM của con
người
Ý nghĩa tiếng mỏ .
Mỗi khi đi ngoài đường hay đi ngang nơi nào đó, xa xa chợt vang lên
tiếng cốc …cốc….cốc hòa cùng tiếng tụng kinh nhã nhặt ,tôi không khỏi
chạnh lòng ,sao mà êm ả thanh cao tinh kiết .
Những giây phút đó tôi thấy không có ô nhiễm của bụi trần ,không có sự
sầu đau ,không có phiền não ,và nơi đó biết bao những tấm lòng từ bi và
hỷ xã .
Người đọc kinh trước TAM BẢO ,nhất là người dẫn chúng phải có mỏ ,mỗi
một câu kinh là một tiếng mỏ cốc cốc đều ,người đi theo tụng cũng phải
lắng nghe tiếng mỏ để đọc ,nếu như không có mỏ thì người đọc không đều .
Người đọc sau phải biết nối kinh không cho giáng đoạn ,người này tiếp
hơi cho người kia qua tiếng mỏ nhịp ,giống như nhịp đếm bước vậy
1,2….1,2,,…1,1…2,2….
Cách gỏ mỏ tùy theo kinh sám hay kinh văn ,vô kinh nhịp 1=1 tiếng
chuông một tiếng mỏ,nhịp 2=1 tiếng chuông hai tiếng mỏ ,nhipj3= 1 chuông
một tiếng mỏ ,nếu đi nhịp mỏ bát nhã phải gõ ba tràng hồi nhịp mới vào
khai kinh .
Tiếng chuông và tiếng mỏ biết gỏ đúng nhịp thì người đọc không hề biết
mệt mỏi và cùng nhau tụng hết kinh ,quả là rất lợi ích cho việc thanh
tịnh định TÂM .
Người ngoài không biết cho đây chỉ là phong tục hay tục lệ nghi thức
mà thôi nhưng đây lại là một phương tiện rất cao trong tịnh TÂM .
Ngày xưa người muốn định tâm cao thường nhịp nhẹ vào mặt bàn hay nhịp
nhẹ vào nơi nào phát ra âm thanh nhỏ ,đó chỉ là bản năng hay thói quen
khi cần suy nghỉ .
Mỏ cũng vậy gỏ vào đó là cộc mốc định TÂM cho mọi người nghe mà không
ngủ gục ,không bị mê khi tụng kinh quả là có ý nghĩa đúng ko ?
Tiếp theo cô sẽ nói đến ý nghĩa của lễ lạy_________________
Cư sĩ DIỆU ĐỊNH
--------------------
Hoa sen giữa đầm bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn


minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÁP BẢO NGƯỜI TU

Bài gửi by minh đài on 09/11/12, 03:08 pm

Những xâu chuổi tràng hạt của các phật tử đeo là có một ý nghĩa thật lớn
mà bao người đeo vô như một vật trang sức ,làm đẹp mà thôi ,vì vậy tôi
sẽ nói lên ý nghĩa của tràng hạt ,để các phật tử đồng hiểu ,và quý trọng
,.
Ngày xưa những vị tu ko có những chuổi hạt đa dạng như ngày nay ,mà
thong thả nhặt những hạt bồ đề ,từ cây bồ đề ,cây bồ đề lá giống cây da
của các đình các miễu nhưng đầu lá có đuôi dài hơn ,đồng thời những gân
lá khích hơn ,hạt bồ đề phải già ,đạt độ cứng của hạt ,khi nhặt về đem
phơi thật khô rồi xỏ xâu,có hai loại tràng ,một là 18 hạt ,hai là 108
hạt.
Loại 18 hạt là đại diện 18 vị la hán ,108 hạt đại diện 108 vị phật
,người phật tử đeo tràng hạt ko phải để phô trương ,ko phải khoe đẹp ,
ko phải để chơi mà đeo để nhắc nhở mình là một vị phật tử thôi ,tôi đau
lòng có những vị phật tử đeo tràng hạt ,khi bị nhập hay bị bệnh vô bà
thầy linh căn ,bà ta đã giật tràng hạt và nói .
-Đeo cái này để làm gì?cái này ko thể trừ tà được ,
Và người phật tử chỉ rơi dòng nước mắt và ấp úng nói .
-Đeo để chơi thôi .
Tôi run lên và muốn rơi nước mắt ,một vị phật tử ko hiểu được hạt
tràng được quý như đế châu ko?.Tôi đau lòng khi bệnh ,hay bị nhập đó các
chùa ,bật sư có đạo hạnh cũng đủ hóa độ siêu thoát, tại sao?phải bước
vô một bà linh căn sỉ nhục đạo tràng .
Nếu ko biết ý nghĩa của tràng hạt thì đừng đeo,mà tâm nhớ phật được rồi
Những tràng hạt đó các vị tu thường quý như hạt châu,vì sao ? một niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,tay
lần hạt tràng như ta tưởng đến một vị phật, hoặc một tiếng niệm chú
,làm lòng thanh tịnh ,tâm bình lặng ,ngày xưa khi trục vong sư cũng hay
lấy chuổi đánh vong ,vì trong chuổi cũng có pháp lực của các chư phật
,khi các chư tăng đeo chuổi cũng hiện tướng của chư phật,người bình
thường đeo chuổi cũng hiện tướng hiền nhân/.
Nếu chuổi hạt đó được một vị tu có pháp lực ,đạo hạnh tin tấn ,nguyện
chú ,thì hạt chuổi sẽ có tác dụng thần thông bảo vệ người đeo chuổi
,nhưng kèm theo người đeo chuổi cũng phải tu, để chuổicó pháp lực hỗ trợ
,.nếu người đeo chuổi tạo tác thì hạt chuổi cũng khó gia trì .
Vì vậy người phật tử phải biết quý trọng hạt chuổi ,và luôn đeo trong
tay,hoặc biết tôn trọng hạt chuổi như vị phật bên mình ,khi mua chuổi
ta suy nghỉ trước xem hạt chuổi nào /ta thấy phù hợp ,các loại hạt chuổi
quý như mã não hoặc chuổi đeo lâu năm ko xuống màu ta nên chọn ,vì đeo
rồi ta ko thay đổi ,ngày nay những hạt chuổi đa hình đa dạng muôn sắc
,muôn màu ,nên các phật tử biết chọn lựa khi đeo rồi ta nên quý .

Những thần thông từ hạt tràng

Ngày xưa những bật tu pháp sư,cũng dùng hạt chuổi của chính mình tu
luyện mà làm phép ,khi người đi xa có hữu sự nguy nan ,hạt chuổi có thể
báo được cảnh nguy kịch,hạt chuổi đó càng lần lâu năm càng có thần thông
, đêm ngủ hạt chuổi lâu năm đó sẽ phát hào quang .
Có thể nói chuổi để trừ tà cũng đúng ,chuổi để thanh tịnh cũng đúng
,chuổi để định tâm,quang trọng ta phải biết chuổi hạt ứng dụng heo từng
hoàng cảnh đó mới là quý.

_________________
Cư sĩ DIỆU ĐỊNH
--------------------
Hoa sen giữa đầm bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn


minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết